Ažurirani popis donatora za Spomen ploču


Evo i popisa darovatelja za Spomen ploču:


1. Ivica Filipović Sulkovci, 50 eura.
2. Danijel Filipović Antuničin, Goričica, 130 eura.
3. Jakov Beljo Zagreb, 500 maraka.
4. Marinko Šošić Žepče, 200 eura.
5. Ivan Filipović Jurin, 100 eura.
6. Slavko Filipović Talijanov, 100 maraka.
7. Ivo Kuraja Ćipin, 100 maraka.
8. Šimo Žilić Antin, 100 maraka.
9. Marko Nović Ivanov, 100 maraka.
10. Slavko Nović Ivanov, 100 maraka.
11. Ante Markešić Jozunov, 100 maraka.
12. Mato Filipović Jurin, 50 eura.
13. Franjo Žilić Bilanov 100 maraka.
14. Vinko Bošnjak Franjin, 200 maraka.
15. Jure Bošnjak Franjin, 200 maraka.
16. Branko Žilić Ivanov, 400 kuna.
17. Mato Filipović Sino, Donja Zelina, 50 eura.
18. Marinko Žilić Ilijin, 50 eura.
19. Šimun Markešić Jukin, 100 maraka.
20. Ivica Malekinušić Matin, Zagreb, 50 eura.
21. Jozo Žilić Janjića, Zelina, 50 eura.
22. Ivan Krešo Vinkov, Zagreb, 200 kuna.
23. Ivo Grbeš Krešušića Zagreb, 400 kuna.
24. Ružica Burić Zagreb, 200 kuna.
25. Stipe Selak Zagreb, 200 kuna.
26. Ivo Ramljak Zagreb, 200 kuna.
27. Tomo Ćuk Zagreb, 100 kuna.
28. N. N. Zagreb, 200 kuna.
29. Ante Sliško Zagreb, 200 kuna.
30. Luka Banušić Zagreb, 200 kuna.
31. Janja Žilić Zagreb, 200 kuna.
32. Šimun Penava Zagreb, 100 kuna i 10 eura.
33. Stipo Malekinušić Matin, Popovača, 200 kuna.
34. Mato Ramljak Zagreb, 50 eura.
35. Šimun Babić Zagreb, 1000 kuna.
36. Marinko Beljo Zagreb, 400 kuna.
37. Željko Jurić Zagreb, 500 kuna.
38. Tomislav Markešić Stipin, 200 kuna.
39. Ante Čuljak Zagreb, 100 kuna.
40. Nikola Pavličević Popovača, 200 kuna.
41. Ružica Vrgoč Zagreb, 20 maraka.
42. Marica Sliško Zagreb, 200 kuna.
43. Franjo Filipović Burušića Kanada, 200 maraka.
44. Ruže Pavličević Antanova, 100 maraka.
45. Marko Markešić Petrov, 50 eura.
46. Luce Žilić Krešuša, 100 maraka.
47. Ivica Filipović Trajvanov, 100 maraka.
48. Niko Nović Matin Popovača, 500 kuna.
49. Ivo Pavličević Jurin, 100 maraka.
50. Marko Pavličević Jerkin, 200 kuna.
51. Ivan Džolan Blaf, 50 maraka.
52. Ante Gazilj Ivanov, 100 maraka.
53. Ivica Žilić Ilin, 100 maraka.
54. Ivan Markešić Joškin, 100 m,araka.
55. Ante Nović Matin, 50 eura.
56. Toma Markešić Toše Rovišće-Zagreb, 50 eura.
57. Jozo Bošnjak Nikole Markina, 100 eura.
58. Mijo Radić Mićo Mostar, 100 maraka.
59. Toma Pavličević Mišin, 50 maraka.
60. Anto Tadić Gazdin, 50 eura.
61. Ivo Malekinušić Antin, 100 maraka.
62. Slavko Žilić, Žika, 50 eura.
63. Jerko Pavličević, Žuljić, 50 eura.
64. Franjevački samostan Rama – Šćit, 200 maraka.
65. Fra Branko Malekinušić, 200 maraka.
66. Jozo Filipović Ivanov, Zelina, 400 kuna.
67. Ivan Filipović, Ine, Franjin, Zelina, 400 kuna.
68. Kate i Ivan (Čiko) Čupić, Orašac, 100 eura.
69. Jozo Abaz Abazića, 50 eura.
70. Mato Filipović Đelića, Orašac, 100 maraka.
71. Ante Žilić Jelušin, Popovača, 70 eura.

72. Ilija Malekinušić Matin, Popovača, 200 kuna.

Do sad smo prikupili: 1360 eura, 3420 maraka i 6900 kuna.


Hvala svima.
Kako budu stizale donacije proširujemo popis darovatelja.

Ako netko želi sudjelovati može uplatiti u eurima na račun:
IBAN:BA39 3382 1040 0092 2786
Swift code: UNCRBA22

A za uplatu u KM – markama

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *