UPOZORENJE!!!


Općina Prozor-Rama
MZ Orašac

UPOZORENJE!!!

Poštovana gospodo.

Svjedoci smo kako se ovih dana po šumama Vrana i Osojnice užurbano kreću terenska vozila u kojima su ljudi koji bi po ovim našim šumama, ili onome što je ostalo od njih, vršili sječu, odvoz i prodaju drvne mase.
S obzirom na činjenicu da ne postoji Zakon o šumama, što je temelj za svaku vrstu gospodarenja šumama, pa i sječu, ne postoji ni mogućnost za bilo kakvu sječu šume u gore spomenutim predjelima!
Mislimo kako je vrijeme za donošenje Zakona o šumama koji bi regulirao sve što se tiče šuma, a dotle ćemo mi mještani Proslapa spriječiti bilo koga u sječi i odvozu drvne mase u rajonu Osojnice, a to isto preporučamo i mještanima Orašca da urade u Vranu!!!
Dakle, UPOZORAVAMO sve one koji misle doći u Osojnicu, posjeći i odvesti, da to neće ići tako!!!
Mi smo spremni i na najradikalnije poteze kako bi spriječili masakr u Osojnici!
Stoga, apeliramo na razum i razboritost kod svih, a napose kod onih koji su mislili doći, posjeći i odvesti, da ni ne pokušavaju, jer naići će na OTPOR!!!


U Proslapu: !7. 7. 2021. godine PREDSJEDNIK

Ivan Filipović

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)