U čije ime Udruge nastupaju???

Kome i u čije ime daju potporu predstavnici Udruga proisteklih iz Domovinskog rata???

 

Piše: Ivan Filipović

 

Pitanje za predstavnike Udruga koji su dali potporu premijeru Federacije.

Pitam vas, otkud vam pravo?

Otkud vam pravo govoriti u naše ime, a da prije toga niste pitali nas za naše mišljenje i naš stav o tim stvarima???

Ne ulazeći u način vašeg dolaska na te pozicije, na načine biranja, ne ulazeći u detalje, pitam vas kao dragovoljac Domovinskog rata, mislite li zaista, da oni koje bi vi trebali predstavljati i zastupati, da govorite u njihovo ime kad dajete takve potpore?

Jesu li vas oni ovlastili da dajete potporu politici Federacije kad je u pitanju odnos prema dragovoljcima iz hrvatskog naroda u BiH?

Zanima li vas bili se oni složili s tom vašom potporom?

Još je čitav niz pitanja u tom pravcu.

Ne znam, radite li to svjesno ili pod prisilom, mada znam, da to nije mišljenje onih u čije ime govorite!!!

To je mišljenje onih koji moraju dati potporu jer su za to debelo plaćeni, dakle vaše!!!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.